Search in Vlaams Parlement

Eind 2020 was de Brexit een feit

Brexit

In het najaar van 2020 bleef de Brexit in de kijker van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme. De vragen om uitleg werden geclusterd en kwamen aan bod in de voortgangsrapportage van de minister-president. Ook tijdens de verslagmomenten van de Europese Raden rapporteerde de Vlaamse diplomatiek vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de EU. Bij de behandeling van de begroting ontbrak de Brexit uiteraard ook niet, meer bepaald toen het ging over de Brexit Adjustment Reserve.

Na lang onderhandelen bereikten de Europese Commissie en de Britse regering op kerstavond een deal over een toekomstig partnerschap. Dat was het signaal voor de commissie Buitenlands Beleid om op 29 december, tijdens het kerstreces, met spoed samen te komen. Er volgde een gedachtewisseling met de minister-president om de impact van het akkoord op Vlaanderen te bespreken. Ook de commissies Algemeen Beleid, Landbouw en Economie waren uitgenodigd op de gedachtewisseling over de Brexitdeal.

Sinds 1 januari 2021 is het handels- en samenwerkingsakkoord over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een feit. Het akkoord bevat afspraken tussen het VK en de EU om in de toekomst nog op tal van domeinen te blijven samenwerken. Het gaat om de volgende domeinen: tariefvrije handel in goederen en diensten, afspraken over visserij, afspraken over het beschermen van een gelijk speelveld, luchtvaart en wegtransport, energie, sociale zekerheid, deelname van het VK aan bepaalde EU-programma’s en interne veiligheid.

De commissie organiseerde in het voorjaar van 2021 nog een aantal voortgangsrapportages waarbij ook de impact van de Brexit op toerisme aan bod kwam. Verder waren er vragen om uitleg over de Brexit Adjustment Reserve.

Herbekijk en lees

 • Verslagmoment van de Europese Raden over de periode juli-september 2020 (29 september 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag.

 • Actuele vraag van Maaike De Vreese aan minister Lydia Peeters over de impact van COVID-19 en de Brexit op de haven van Zeebrugge (7 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over de relance voor de toeristische sector (7 oktober 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de Brexit – voorgangsrapportage (20 oktober 2020)

Herbekijk de voortgangsrapportage en lees het verslag

 • Verslagmoment van de Europese Raden van oktober 2020 (27 oktober 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

Lees het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

Herbekijk de bespreking in de commissievergadering van 10 november en lees het verslag

 • Actuele vraag van Brecht Warnez aan minister Hilde Crevits over de impact van de Brexit op Horizon Europe (9 december 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslagmoment van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 (15 december 2020)

Herbekijk het verslagmoment en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de Brexit – voortgangsrapportage (29 december 2020)

Herbekijk de voortgangsrapportage en lees het verslag

 • Actuele vraag van Maaike De Vreese aan minister Lydia Peeters over de inwerkingtreding van het Brexitnoodplan en de Brexitparkings (13 januari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vragen aan minister Jan Jambon (13 januari 2021)
 • van Jos D’Haese over de Europese middelen voor het Vlaamse relanceplan
 • van Hannelore Goeman over de Europese middelen voor Vlaamse Veerkracht
 • van Anke Van dermeersch over de verdeling van het Europese relancegeld tussen de federale overheid en de deelstaten
 • van Robrecht Bothuyne over de verdeling van de middelen uit het Europese relancefonds
 • van Björn Rzoska over de financiering en voortgang van het relanceplan Vlaamse Veerkracht
 • van Arnout Coel over de verdeling van de middelen van het Europees herstelfonds en het Brexitfonds

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de Brexit en corona – voortgangsrapportage (9 februari 2021)

Herbekijk de voortgangsrapportage en lees het verslag

 • Gedachtewisseling over de Brexit en corona – voortgangsrapportage (23 februari 2021)

Herbekijk de voortgangsrapportage en lees het verslag

 • Actuele vraag van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon over de verdeling van de middelen uit de Brexit Adjustment Reserve (17 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Cathy Coudyser aan minister Hilde Crevits over de lopende onderhandelingen inzake definitieve visquota in Britse wateren als gevolg van de Brexit (24 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actuele vraag van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon over de uitvoering van het Brexitakkoord (28 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister Jan Jambon (18 mei 2021)
 • van Karl Vanlouwe over het nieuwe voorstel voor de Brexit Adjustment Reserve
 • van Vera Jans over de gevolgen voor de allocaties uit de Brexit Adjustment Reserve als gevolg van het goedgekeurde Portugees compromisvoorstel

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Bart Tommelein aan minister Jan Jambon over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 – Impact voor Vlaanderen (3 november 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Karl Vanlouwe aan minister Jan Jambon over de State of the Union Europese Commissie – Impact op Vlaanderen (3 november 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon over de Optimale benutting EU-investeringsinstrumenten – Taskforce (24 november 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy aan minister Jan Jambon over Brexit – Meldpunt Flanders Investment & Trade (FIT) voor bedrijven (11 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy aan minister Jan Jambon over Brexit – Impact COVID-19 op de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (11 december 2020)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon over de Vijfde Vlaams-Nederlandse top van 4 november 2020 – Debriefing (11 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon over Brexit – Brexit Adjustment Reserve en aanwending Globaliserings- en Europees Solidariteitsfonds (20 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon over de Vlaams-Nederlandse regeringstop – Besproken thema’s (27 januari 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Bart Tommelein aan minister Jan Jambon over Brexit – Impact juridische procedure EU-Verenigd Koninkrijk (28 mei 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Emmily Talpe aan minister Zuhal Demir over het Herdenkingstoerisme Westhoek – Nieuwe initiatieven (7 juni 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Stefaan Sintobin aan minister Jan Jambon over de Vlaams-Britse Green Lane – Mogelijke invoering (10 juni 2021)

Lees het verslag

 • Schriftelijke vraag van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir over het Brits toerisme naar Vlaanderen – Impact Brexit (13 juli 2021)

Lees het verslag

Scroll to top