U bent hier

In de kijker

Brexit: gedachtewisseling

Minister-president Jan Jambon bracht verslag uit over de brexitonderhandelingen en gaf een stand van zaken. Daarna focusten de leden van de commissie op de mogelijke gevolgen van de brexit voor Vlaanderen en ze wisselden hierover van gedachten met hem. Leden van de commissie Algemeen Beleid, van de commissie Economie en van de commissie Landbouw namen ook deel aan de gedachtewisseling.

Video

Verslag

10 (2020-2021)
Externe sprekers
Jan Jambon (minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

10 (2020-2021)
Externe sprekers
Jan Jambon (minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management)

De leden van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie en van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid worden uitgenodigd dit agendapunt bij te wonen

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.