Search in Vlaams Parlement

Decreet Lokaal Bestuur

lokaal bestuur gemeentehuis

Het decreet over het lokaal bestuur brengt alle organieke regels over gemeente, OCMW en intergemeentelijk samenwerkingsverbanden samen in één decretale regeling. Het decreet vervangt vier decreten: het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking en het decreet met betrekking tot de vrijwillige fusies. Dit decreet realiseert de integratie van het OCMW in de gemeente en verstrengt de regels voor de intercommunales en hun participaties aanzienlijk. Het decreet kwam regelmatig aan bod in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de plenaire vergadering.

Lees en herbekijk

 • Ontwerp van decreet over het lokaal bestuur

  Lees meer over het ontwerp van decreet (relevante documenten, verslagen en beelden)

 • Vraag om uitleg van Ingrid Pira aan minister Liesbeth Homans over de integratie van de gemeenten en OCMW's

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg van Marnic De Meulemeester aan minister Liesbeth Homans over het advies van de Raad van State bij het ontwerp van decreet Lokaal Bestuur

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans over de gevolgen van de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur voor de federale financiële stromen naar de lokale besturen

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg van Kurt De Loor aan minister Liesbeth Homans over de aanstelling van een algemeen directeur en een financieel directeur na de verdere integratie van OCMW en gemeente

  Vraag om uitleg van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans over de overgangsbepalingen in verband met de algemeen directeur en de financieel directeur in het decreet Lokaal Bestuur

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg van Bart Dochy aan minister Liesbeth Homans over de aanpassing van de raden van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen aan de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

Scroll to top