U bent hier

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Minister, mijn vraag dateert van een aantal weken geleden, toen het advies van de Raad van State over het ontwerp van decreet Lokaal Bestuur werd bekendgemaakt. Intussen weten we dat de integratie van het OCMW in de gemeente groen licht heeft gekregen.

Is het nodig dat er aanpassingen gebeuren om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State? Wanneer denkt u met een definitief ontwerp naar het parlement te komen? Welke maatregelen zult u nemen om de lokale besturen grondig voor te bereiden op de nieuwe spelregels, nu duidelijk is dat het nieuwe decreet in minder dan een jaar voor de lokale verkiezingen zal worden goedgekeurd?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer De Meulemeester, wij zijn zeer braaf geweest. Op vrijdag 27 oktober is het ontwerp definitief goedgekeurd in de schoot van de Vlaamse Regering. We hebben het diezelfde dag overgemaakt aan de diensten van het Vlaams Parlement. De proefdruk is intussen klaar en ik heb begrepen dat we dit samen met de beleidsbrief Binnenlands Bestuur zullen behandelen omdat die beleidsbrief natuurlijk grotendeels gaat over de implementatie van het decreet Lokaal Bestuur. Binnenkort kunnen wij de grondige en zeer boeiende discussie daarover houden in deze commissie. Ik was in elk geval heel tevreden met het advies van de Raad van State.

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik kijk met veel belangstelling uit naar het moment dat het ontwerp van decreet hier zal worden voorgelegd en we de discussie daarover kunnen aangaan in deze commissie.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.