U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 oktober 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
16 november 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 november 2017
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
5 december 2017
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
21 december 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 december 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
15 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata).

Documenten

1353 (2017-2018) nr. 1
1353 (2017-2018) nr. 2-Errata
1353 (2017-2018) nr. 7
1353 (2017-2018) nr. 8

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1353 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid