Search in Vlaams Parlement

Sinds maart kan je een aangifte voor erfbelasting online indienen. De voordelen zijn legio: het gaat sneller, er is minder risico op fouten, er gebeurt een automatische controle van de gegevens … Tijd voor een evaluatie. Hoeveel aangiften werden er al online gedaan? En vinden ook personen die digitaal minder vaardig zijn hun weg naar deze toepassing? De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie vroeg bevoegd minister Matthias Diependaele om uitleg.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Hoe werkt de digitale erfenisaangifte?

“Vroeger moest je een pdf opladen om je aangifte voor erfbelasting in te dienen”, vertelde commissielid Sarah Smeyers (N-VA). “Nu kan dat via een onlinemodule die de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) ontwikkelde. Dat vergemakkelijkt de procedure aanzienlijk”, aldus Sarah Smeyers. Via de onlinemodule ‘ERFonline’ moet je eerst negen vragen beantwoorden, die onder meer te maken hebben met de huwelijksstatus, het al dan niet bestaan van een huwelijkscontract en de woonplaats van de afgelopen vijf jaar. Ellenlange documenten doorploegen, behoort dus voortaan tot het verleden.

Bovendien wordt de foutmarge beperkt door informatie te voorzien over bepaalde termen en te verduidelijken welke gegevens verplicht in te vullen zijn. Bij de ondertekening gebeurt er een automatische controle van bepaalde gegevens. Daarnaast kan een aangever een onlineafspraak maken met een deskundige, die hem of haar helpt bij het invullen van het onlineformulier. Ook handig: het aangifteplatform maakt de aangevers attent op mogelijke voordelige regelingen.

Commissielid Sarah Smeyers vroeg de minister nog om uitleg over volgende zaken: “Wat zijn de eerste ervaringen met het nieuwe systeem? Hoeveel digitale aangiften zijn er al verwerkt? En voldoet dat aan de verwachtingen?” Verder wou ze nog weten hoe de Vlaamse Regering inzet op e-inclusie of digitale inclusie en of er een evaluatie van het nieuwe systeem is voorzien.

Voorzichtig positieve evaluatie van de minister

“Van bij de start vonden burgers vlot hun weg naar de nieuwe toepassing”, reageerde minister Matthias Diependaele. Hij vertelde dat er al iets meer dan 4000 aangiften digitaal werden ingediend. De minister schat dat ongeveer 25 procent van alle ingediende aangiften voor erfgoedbelasting via ERFonline gaan. “Ik ben enerzijds tevreden met het resultaat, maar ik verwacht een verdere stijging in de toekomst”, gaf de minister aan.

Over de digitale inclusie zei de minister het volgende: “Hoewel ERFonline heel gebruiksvriendelijk is, besef ik dat het gebruik ervan niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Onvoldoende digitale geletterdheid is helaas in alle segmenten en leeftijdscategorieën van onze samenleving aanwezig. Wie dat wil, kan daarom teruggrijpen naar de papieren alternatieven.” De minister lichtte verder nog uit dat het in verschillende steden mogelijk is een afspraak te maken aan de loketten of online om bijkomende informatie te vragen.

De minister voorziet in een permanente evaluatie van ERFonline. Zo kunnen gebruikers rechtstreeks via de tool foutmeldingen doorgeven of kunnen ze via het gratis nummer ‘1700’ opmerkingen melden. De minister voegde er nog aan toe dat een klantentevredenheidsonderzoek zal polsen naar de gebruikerservaringen.

Herbekijk het debat in de commissie

Scroll to top