Om de zwaarste klappen van de crisis op te vangen, nam de Vlaamse Gemeenschap in haar Begroting voor het jaar 2022 een coronaprovisie op, maar door het gunstige verloop van de pandemie zal die waarschijnlijk niet volledig worden benut. Over welke som gaat het precies en kan dit budget gebruikt worden voor andere prangende kwesties, zoals de gevolgen van de hoge energiekosten? In de vergadering van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 15 maart gaf bevoegd minister Matthias Diependaele hier toelichting over.

Blijf op de hoogte van nieuws van het Vlaams Parlement

Grote uitdagingen, ondanks hoopgevende coronasituatie

Het lijkt voorlopig de goede richting uit te gaan met de coronacrisis. Daardoor ziet het ernaar uit dat de coronaprovisie - de geldreserve die de Vlaamse Gemeenschap voorziet om de effecten van de coronapandemie in te dijken -  niet volledig zal opgesoupeerd worden.  Tijdens de vergadering van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, vroeg commissielid Björn Rzoska (Groen) aan Vlaams minister van Begroting, Financiën en Wonen Matthias Diependaele welke som er voor 2022 werd uitgegeven en naar welke bestemmingen de uitgaven gingen. Ook wilde hij weten welke uitgaven de minister dit jaar nog plant vanuit de coronaprovisie.

Hoewel de situatie rond de coronacrisis vandaag hoopgevend is, staat Vlaanderen momenteel voor andere grote uitdagingen, merkte commissielid Björn Rzoska verder op. Zo wees hij op de sterk verhoogde energierekeningen: "Die hoge energierekeningen treffen niet alleen burgers en bedrijven, ze komen natuurlijk ook heel hard binnen bij instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zelf, of instellingen die toch op de een of andere manier verbonden zijn aan de Vlaamse overheid in domeinen zoals onderwijs, zorg, jeugd, cultuur en sport."  Daarom vroeg hij minister Diependaele of hij bereid is om het mogelijke overschot van de coronaprovisie aan te wenden om de gevolgen van die stijgende energieprijzen in te perken.

Koffiedik kijken

Gezien de onvoorspelbaarheid van het verdere verloop van de coronapandemie, waagde de minister zich niet aan een inschatting voor de uitgaven en bestemmingen van 2022.  “Laat me toe dat ik geen voorspellingen maak. Ik denk dat dat ook zeer moeilijk is. Het gaat echt over een korte periode momenteel en we weten niet wat er nog op ons afkomt.”  Hij beloofde wel een inschatting te doen bij de komende begrotingsaanpassingen, op het allerlaatste moment. Dit om zo precies mogelijk te zijn. 

"Eenmalige compensaties? Niet verstandig."

Björn Rzoska's voorstel om het overschot vanuit de coronaprovisie te gebruiken voor de drukking van de stijgende energieprijzen is volgens minister Diependaele geen goed plan. Het strookt niet met het bugdettaire beleid waar hij voor staat: “Het heeft volgens mij absoluut geen zin om eenmalige uitgaven te recupereren om waarschijnlijk structureel hogere uitgaven te gaan dekken. Structureel beleid proberen dicht te fietsen met eenmalige inkomsten of uitgaven, dat lijkt mij niet verstandig”, aldus de minister. Hij voegde er wel aan toe dat bevoegde ministers zelf kunnen kijken naar verschuivingen en optimalisaties binnen hun eigen portefeuille. Tot slot toonde hij begrip voor Björn Rzoska's bekommernissen, maar wees hij er ook op dat er eerst buffers aangelegd moeten worden om de problemen rond hoge energierekeningen op te vangen.

Herbekijk dit stuk van de vergadering

Relevante thema's

Begroting

Financiën

Lees verder

Scroll naar boven