Search in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement keurde gisteren (woensdag 17/11) de oprichting van een Vlaams subsidieregister unaniem goed. Dat moet alle subsidiestromen in Vlaanderen in kaart brengen en op die manier zorgen voor meer transparantie. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) moet elke Vlaming de subsidiedatabank tegen de zomer van 2022 kunnen raadplegen.

Beter zicht op subsidiestromen

Jaarlijks besteedt de Vlaamse regering 13,3 miljard euro aan subsidies. Om een beter zicht te krijgen op de Vlaamse subsidiestromen en eventuele dubbele subsidiëringen te vermijden, kondigde Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele eerder al de oprichting van een subsidieregister aan. Dankzij de officiële goedkeuring van dit decreet zal dit nu effectief mogelijk zijn.

Volgens minister Diependaele was het absoluut nodig om de transparantie rond subsidies te vergroten. Een publiek toegankelijke databank leek hem hiervoor een geschikt instrument. "De databank zal alle Vlaamse subsidies verzamelen, zodat we niet alleen een helder overzicht krijgen, maar waardoor ook mogelijk dubbele subsidiëring bijvoorbeeld zichtbaar zal worden", aldus de minister. Het register zou klaar zijn tegen uiterlijk juli 2022 en zal tegen dan ook publiek beschikbaar zijn via een website. 

Waarom keurden de fracties dit decreet goed?

In het format 't Is beslist leggen Vlaams volksvertegenwoordigers Hannes Anaf, Anke van dermeersch, Lorin Parys en Peter Van Rompuy leggen uit waarom hun fracties dit decreet steunden.

Herbekijk de stemming van dit decreet

Scroll to top