U bent hier

In de kijker

Vlaamse culturele aankoopbeleid

Minister van Cultuur Jan Jambon stelde in zijn beleidsnota dat hij de kunstcollectie van Vlaanderen via een doordacht aankoopbeleid wilde aanvullen met kwaliteitsvolle hedendaagse kunst. Hij zou hiervoor de mogelijkheid onderzoeken om een private topstukkenstichting op te richten. De hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen uitte onlangs in de media kritiek op het Vlaamse culturele aankoopbeleid dat volgens hem tot een provincialisering zou leiden. Hoe staat de minister hiertegenover? Welke hiaten ziet hij in de huidige Vlaamse kunstcollectie? Hoe wil hij samenwerkingen op poten zetten met andere overheden? Hoe wil hij privé-eigenaars aansporen om hun collecties in bruikleen te geven?

Video

Verslag


Agenda

van Steven Coenegrachts aan minister Jan Jambon
1078 (2019-2020)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.