U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Vlaamse culturele aankoopbeleid

Minister van Cultuur Jan Jambon stelde in zijn beleidsnota dat hij de kunstcollectie van Vlaanderen via een doordacht aankoopbeleid wilde aanvullen met kwaliteitsvolle hedendaagse kunst. Hij zou hiervoor de mogelijkheid onderzoeken om een private topstukkenstichting op te richten. De hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen uitte onlangs in de media kritiek op het Vlaamse culturele aankoopbeleid dat volgens hem tot een provincialisering zou leiden. Hoe staat de minister hiertegenover? Welke hiaten ziet hij in de huidige Vlaamse kunstcollectie? Hoe wil hij samenwerkingen op poten zetten met andere overheden? Hoe wil hij privé-eigenaars aansporen om hun collecties in bruikleen te geven?

Video

Verslag


Agenda

van Steven Coenegrachts aan minister Jan Jambon
1078 (2019-2020)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.