U bent hier

In de kijker

Eedaflegging opvolgers

Na de goedkeuring van hun geloofsbrieven kunnen de opvolgers van de Vlaamse parlementsleden die minister zijn geworden in de Vlaamse Regering, de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Debat over het Vlaams regeerakkoord en de verklaring betreffende de maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting 2020

De plenaire vergadering bespreekt het regeerakkoord en de 'Septemberverklaring' van de nieuwe Vlaamse Regering.

Hoofdelijke stemming

Na de beraadslaging spreekt de plenaire vergadering zich bij stemming uit over het regeerakkoord en de 'Septemberverklaring'.

Door de goedkeuring van het regeerakkoord krijgt de nieuwe Vlaamse Regering het vertrouwen van een meerderheid in het parlement.

Video

Verslag

Agenda

vanaf 10:00 uur

Onderzoek

van de geloofsbrieven van nieuwe leden
Eedaflegging 

van de nieuwe leden
Regeerakkoord en verklaring van de Vlaamse Regering - Beraadslaging
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.