U bent hier

In de kijker

Ontwerpkaart meest kwetsbare waardevolle bossen

De plenaire vergadering houdt woensdag een actualiteitsdebat over de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen. Een groot deel van de bossen in Vlaanderen staat op de gewestplannen ingekleurd als 'zonevreemd' (met bestemming wonen, industrie, recreatie of landbouw). Om deze bossen beter te beschermen wijzigde het Vlaams Parlement op 17 december 2015 het Bosdecreet. In uitvoering van deze decreetswijziging keurde de Vlaamse Regering op 31 maart 2017 een ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen goed. Het openbaar onderzoek over deze ontwerpkaart ging op 16 mei van start. Er kwamen meteen talrijke reacties van verontruste burgers en bedrijven die eigenaar zijn van dergelijk perceel. Op vrijdagnamiddag 19 mei trok minister-president Geert Bourgeois de ontwerpkaart in. Deze intrekking werd door de voltallige Vlaamse Regering geformaliseerd op maandag 22 mei. De fracties debatteren hierover in het plenaire halfrond op woensdagnamiddag.

Actuele vragen

Tijdens het vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit van de afgelopen week. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat op de agenda staat, wordt het aantal actuele vragen beperkt.

Deze week vragen over:

  • de verhoging van de subsidies voor etnisch-culturele organisaties in het sociaal-cultureel werk;
  • het uitvoeringsbesluit bij de gereglementeerde boekenprijs en de lopende aankoopcontracten van bibliotheken;
  • de doorgeslagen flexibilisering van het hoger onderwijs met lange studietijden en hoge uitgaven;
  • de kloof tussen beursgerechtigde en niet-beursstudenten wat het behalen van een diploma betreft;
  • het openbaar vervoer, de geplande wegenwerken en de mobiliteit in Antwerpen;
  • het erkennen van de late nachtvorst in april als landbouwramp.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 mei 2017 (pdf)

Implementatie omgevingsvergunning

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van decreet met betrekking tot de implementatie van de omgevingsvergunning. De voor 1 juni 2017 geplande start van het omgevingsloket wordt voor alle gemeenten uitgesteld tot 1 januari 2018. De 'oude' procedureregels (die geldig waren op 22 februari 2017) blijven gelden tot en met 31 december 2017.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUALITEITSDEBAT

van Katia Segers, Hermes Sanctorum-Vandevoorde en An Moerenhout
1138 (2016-2017) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

ACTUELE VRAGEN

van Herman De Croo aan minister Joke Schauvliege
375 (2016-2017)

BESPREKING

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 24 mei 2017 gehouden actualiteitsdebat over de ontwerpkaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.