U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de aangekondigde massale ontslagen bij ING en de begeleiding van de getroffen werknemers;
  • regels voor buitenlandse investeringen in strategische sectoren, naar aanleiding van het Eandis-dossier
  • problemen door de inwerkingtreding van de archeologienota;
  • toenemende agressie tegen burgemeesters en schepenen;
  • de aanpak van de stijgende armoede in Vlaanderen, naar aanleiding van de Armoedebarometer 2016;
  • de begeleiding van drugsverslaafden in gevangenissen;
  • de toetreding van de Vlaamse overheidscampagne 'Indevuilbak' tot het Clean Europe Network;
  • de problemen door de flexibilisering in het hoger onderwijs.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 5 oktober 2016 (pdf)

Diverse wijzigingen decreten Wonen

Via een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering wijzigingen aanbrengen aan diverse decreten met betrekking tot wonen. Naast een aantal juridisch-technische wijzigingen beoogt het ontwerp ook inhoudelijke wijzigingen inzake sociale huur en sociale koop. Zo voorziet het ontwerp in tijdelijke huurcontracten voor sociale woningen met het oog op een betere doorstroming. Het kooprecht van de zittende huurder wordt vervangen door een objectief 'sociale eigendomsverwerving' via het toekennen van sociale leningen. Er komt een strengere aanpak van domiciliefraude en onderbezetting.

Aanpak marien zwerfvuil

De vervuiling van de oceanen en stranden vormt één van de grootste actuele milieuproblemen. Het overgrote deel van het zwerfvuil op de Vlaamse stranden en in de Noordzee bestaat uit plastic. Minuscule deeltjes plastic, de zogenaamde microplastics, komen via vis en schaaldieren in de menselijke voedselketen terecht. In een voorstel van resolutie vragen leden van meerderheid en oppositie aan de Vlaamse Regering een actieplan om dit marien zwerfvuil aan te pakken. Er wordt onder meer gevraagd te onderzoeken of microplastics uit het rioolwater kunnen worden gefilterd.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Themadebat over de alternatieve financiering van overheidsinvesteringen
Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
10 (2016-2017)
Regeling van de werkzaamheden
Onderzoek van een verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: WEKELIJKS VRAGENUUR

van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
10 (2016-2017)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
814 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw, Michèle Hostekint en An Christiaens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
814 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Björn Anseeuw, Michèle Hostekint en An Christiaens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.