U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
18-A (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 april 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
30 april 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 mei 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 mei 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
2 juni 2015
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
5 oktober 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting 18-A (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid