U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in het kader van COVID-19 in de zomer van 2021

861 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
23 juni 2021
25 juni 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
29 juni 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

861 (2020-2021) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 861 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 117 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid