U bent hier

Voorstel van decreet tot het invoeren van uitdovende maatregelen voor studenten van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

713 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

31 maart 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
22 april 2021
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
26 april 2021
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs

Documenten

713 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid