U bent hier

Voorstel van decreet tot het invoeren van uitdovende maatregelen voor studenten van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

713 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 maart 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
22 april 2021
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
7 mei 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
21 mei 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
11 juni 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

713 (2020-2021) nr. 1
713 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 713 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 118 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid