U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

488 (2020-2021) nr. 1
Tekst nog niet beschikbaar

Procedureverloop

14 oktober 2020
Voorstel van decreet ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

488 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid