U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

488 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
28 oktober 2020
Advies Raad van State gevraagd
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
6 november 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
23 november 2020
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen
2 december 2020
Advies Raad van State ontvangen
16 december 2020
18 december 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
28 december 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

488 (2020-2021) nr. 1
488 (2020-2021) nr. 2
488 (2020-2021) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 488 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid