U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, wat betreft de fusie van de LOM Antwerpen en de LOM Oostende-Brugge

van de Vlaamse Regering
480 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
26 oktober 2020
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
12 november 2020
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
3 december 2020
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
23 december 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
8 januari 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
16 februari 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

480 (2020-2021) nr. 1
480 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 480 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid