U bent hier

Voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft)

401 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 juli 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
3 juli 2020
Advies Raad van State gevraagd
14 juli 2020
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
14 augustus 2020
Advies Raad van State ontvangen
17 september 2020
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
24 september 2020
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 oktober 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
16 oktober 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
20 oktober 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

401 (2019-2020) nr. 1
401 (2019-2020) nr. 2
401 (2019-2020) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 401 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
118 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 118 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 113 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details