U bent hier

Voorstel van decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht

364 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
19 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
26 juni 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

364 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 364 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
123 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid