U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, ondertekend te Brussel op 19 oktober 2018

van de Vlaamse Regering
347 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juni 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
16 juni 2020
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
26 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
3 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

347 (2019-2020) nr. 1
347 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 347 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 54 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 51 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid