U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2020
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
7 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
12 mei 2020
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
13 mei 2020
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Bevoegdheden Omgeving en Energie van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
14 mei 2020
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Bevoegdheid Cultuur van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheden Media en Jeugd van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheid Sport van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Bevoegdheid Onderwijs van Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
19 mei 2020
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
Bevoegdheid Toerisme van minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheid Buitenlandse Zaken van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
20 mei 2020
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Bevoegdheid Landbouw en Visserij van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
26 mei 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda:
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Aangenomen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
27 mei 2020
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda:
Bevoegdheid Plattelandsbeleid van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda:
Bevoegdheden Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Bevoegdheid Brussel van minister Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
28 mei 2020
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Bevoegdheden Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Bevoegdheden Wonen en Onroerend Erfgoed van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
9 juni 2020
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Akteneming van de krachtlijnen van de verslagen van de verschillende commissies (Regl. art. 66,2)
Artikelsgewijze bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
23 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
26 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
9 september 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-A (2019-2020) nr. 1
19-A (2019-2020) nr. 1-Bijlagen
19-A (2019-2020) nr. 2-A
19-A (2019-2020) nr. 2-B
19-A (2019-2020) nr. 2-C
19-A (2019-2020) nr. 2-D
19-A (2019-2020) nr. 2-E
19-A (2019-2020) nr. 2-F
19-A (2019-2020) nr. 2-G
19-A (2019-2020) nr. 2-H
19-A (2019-2020) nr. 2-I
19-A (2019-2020) nr. 2-J
19-A (2019-2020) nr. 2-K
19-A (2019-2020) nr. 4
19-A (2019-2020) nr. 5
19-A (2019-2020) nr. 7
19-A (2019-2020) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19-A (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 66 leden hebben "ja" gestemd
 • 51 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 63 leden hebben "ja" gestemd
 • 48 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: