U bent hier

Ontwerp van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam Hermesfonds

van de Vlaamse Regering
283 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
14 mei 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 mei 2020
Te behandelen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
4 juni 2020
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
17 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
19 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
8 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

283 (2019-2020) nr. 1
283 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 283 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
123 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 119 leden hebben "ja" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 113 leden hebben "ja" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid