U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
19 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

8 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
12 november 2019
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
19 november 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
2 december 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
13 december 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 19 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 18 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid