U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 november 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
12 november 2018
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 november 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur (afdeling 2)
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Internationaal Vlaanderen Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 109) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 93-96) Benoeming van een verslaggever en bespreking
14 november 2018
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 11. Landbouw en Visserij Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (p. 137-148) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
15 november 2018
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoodstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 12. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 101) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 131) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 153) - Protocol nr. 89 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 16 oktober 2018 (p. 159) - Protocol nr. 111 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van: het sectorcomité X - onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - afdeling 2 - onderafdeling 'Vlaamse Gemeenschap'; het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 23 oktober 2018 (p. 167) - Protocol nr. 92 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent op 16 oktober 2018 Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 101) - Advies van de Mobiliteitsraad (p. 97) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 131) Voortzetting van de bespreking
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
20 november 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Internationaal Vlaanderen Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 109) Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Omgeving Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Raad van State (p. 114-116) Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 135) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 10. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 93-96) Voorzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur (afdeling 2) Voortzetting van de bespreking
22 november 2018
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Economie, Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 131) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoodstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 89) Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Werk en Sociale Economie Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p.131) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 101) - Advies van de Mobiliteitsraad (p. 97) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 131) Stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 november 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 4. Financiën en Begroting Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Advies van de Mobiliteitsraad (p. 99) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur (afdeling 2) Voortzetting van de bespreking
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur, Afdeling 3 Wijziging algemeen rampenfonds – uitsluiten teelt- of oogstschade Hoofdstuk 13. Inwerkingtreding Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Kanselarij en Bestuur, Afdeling 2 Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
28 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1746 (2018-2019) nr. 1
1746 (2018-2019) nr. 3
1746 (2018-2019) nr. 4
1746 (2018-2019) nr. 5
1746 (2018-2019) nr. 6
1746 (2018-2019) nr. 7
1746 (2018-2019) nr. 8
1746 (2018-2019) nr. 9
1746 (2018-2019) nr. 10
1746 (2018-2019) nr. 11
1746 (2018-2019) nr. 12
1746 (2018-2019) nr. 13

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1746 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 78 leden hebben "ja" gestemd
 • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 74 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jan Durnez, Steve Vandenberghe, Tine Soens, Karim Van Overmeire, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sofie Joosen, Bert Maertens, Joris Vandenbroucke, Cathy Coudyser, Kurt De Loor, Gwenny De Vroe, Lieve Maes, Sonja Claes, Rob Beenders en Jos Lantmeeters
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid