U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
31 oktober 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
8 november 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
12 november 2018
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13 november 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
14 november 2018
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
15 november 2018
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
20 november 2018
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
22 november 2018
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
27 november 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
4 december 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2018
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
28 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1746 (2018-2019) nr. 1
1746 (2018-2019) nr. 3
1746 (2018-2019) nr. 4
1746 (2018-2019) nr. 5
1746 (2018-2019) nr. 6
1746 (2018-2019) nr. 7
1746 (2018-2019) nr. 8
1746 (2018-2019) nr. 9
1746 (2018-2019) nr. 10
1746 (2018-2019) nr. 11
1746 (2018-2019) nr. 12
1746 (2018-2019) nr. 13

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1746 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 78 leden hebben "ja" gestemd
 • 30 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 74 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: