Search in Vlaams Parlement

Vlaamse insteek voor de Europese digitaliseringsagenda

Europees Parlement

Als zelfbewust parlement wil het Vlaams Parlement ook wegen op de Europese besluitvorming. In overeenstemming met die ambitie nam de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme in 2021 opnieuw deel aan het project ‘Input from debates in regional parliaments’ van het Comité van de Regio’s en de CALRE (Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees). In dat project leveren deelstaatparlementen via hun debatten een inhoudelijke bijdrage over een topic van het Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie. De commissie koos voor digitale transformatie, een topic die in Vlaanderen en Europa hoog op de agenda staat en door de coronacrisis nog meer aan belang gewonnen heeft. Tijdens drie zittingen heeft de commissie zich in het thema verdiept en daarover een bijdrage geleverd aan het Comité van de Regio’s.

Op 15 juni 2021 nam de commissie een voorstel van resolutie aan om de politieke dialoog te openen met de Europese Commissie over een Vlaamse insteek voor de Europese digitaliseringsagenda. Op 30 juni 2021 werd het voorstel van resolutie aangenomen in de plenaire vergadering.

Herbekijk en lees

  • Gedachtewisseling over de digitalisering in het Europabeleid van de Vlaamse Regering (20 april 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over het digitaliseringsproject van Europa (27 april 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over EU-aanpak van digitalisering en over het grote aandeel digitalisering in de Vlaamse bijdrage aan het Belgische herstelplan (4 mei 2021)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Voorstel van resolutie over het openen van de politieke dialoog met de Europese Commissie over een Vlaamse insteek voor de Europese digitaliseringsagenda

Lees het voorstel van resolutie

Herbekijk de bespreking in de commissie van 15 juni 2021 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 30 juni 2021 en lees het verslag: deel 1 en deel 2

Scroll to top