U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de aanvang van de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- het vermijden van de import van coronavarianten door terugkerende reizigers;

- het zorginvesteringsplan voor het aanpakken van de wachtlijsten voor mensen met een handicap;

- de nieuwe cijfers van de wachtlijsten voor sociale woningen;

- de aangekondigde Brusselse ban op wagens met verbrandingsmotor en de gevolgen hiervan voor Vlaamse pendelaars;

- het ongenoegen over het onduidelijke en lucratieve parkeerbeleid van de gemeenten;

- fietscursussen voor 60-plussers;

- het jaarlijkse rapport van de Brusselse vicegouverneur over de naleving van de taalwet in Brussel;

- het geplande Franse windmolenpark voor de kust van Duinkerke;

- het Europese akkoord rond de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

- het aangekondigde Leersteundecreet ter vervanging van het M-decreet.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 30 juni 2021 (pdf).

Wijziging Bestuursdecreet: hergebruik overheidsinformatie (open data) - omzetting Europese PSI-richtlijn

De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet dat de Europese PSI-richtlijn 2019/1024 in Vlaamse regelgeving moet omzetten en houdt de eindstemming.  Door die richtlijn moet overheidsinformatie (open data) makkelijker beschikbaar en herbruikbaar worden. Data zijn de grondstof voor de groei van heel wat digitale producten en diensten. Voor een snelle Europese innovatie in domeinen waar de concurrentie groot is, zoals kunstmatige intelligentie die staat of valt met toegang tot grote hoeveelheden hoogwaardige gegevens, moeten gegevens van zeer goede kwaliteit en grote waarde die door de overheid zijn gefinancierd, algemeen en gratis beschikbaar zijn, aldus de EU.

Omdat er discussie was ontstaan over de gevolgen van het ontwerp voor het inzagerecht van overheidsdocumenten, besliste de plenaire vergadering op 23 juni om de behandeling en stemming van dit ontwerp te verdagen naar 30 juni.

Aanpassing Mediadecreet - omzetting Europees Wetboek voor Elektronische Communicatie (EWEC)

De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van decreet tot wijziging van het Mediadecreet, met name tot omzetting van een Europese richtlijn betreffende de invoering van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (EWEC).  Het betreft een technisch ontwerp in het kader van de digitalisering van het medialandschap. Het EWEC is een nieuwe stap in het eenmakingsproces en de systematisering van de Europese teksten die van toepassing zijn op de telecommunicatiesector.

Vlaamse inbreng in Europese digitalisering: voorstel van resolutie

De voorbije weken hielden de leden van de Commissie Buitenlands Beleid en Europese  Aangelegenheden verschillende gedachtewisselingen over hoe de Vlaamse Regering de digitalisering aanpakt in haar Europabeleid. Ter afronding hiervan dienden leden van de meerderheid een voorstel van resolutie in. Daarin vragen ze de Vlaamse Regering onder meer dat ze de Europese Commissie zou oproepen om Europese onderzoeksprojecten meer te bundelen, een actief beleid te voeren om nieuwe technologie te ondersteunen en bijzondere aandacht te besteden aan de digitale inclusie van ouderen.  De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Belang ventilatie en filtratie voor betere binnenluchtkwaliteit: voorstel van resolutie

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie over ventilatie en filtratie in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht en houdt de stemming over dit voorstel.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Marius Meremans aan minister Lydia Peeters
721 (2020-2021)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen
van de Vlaamse Regering
780 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

Voorstel van resolutie – Bespreking

Verzoekschriften – Verslagen

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
van de Vlaamse Regering
780 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.