U bent hier

In de kijker

Vlaamse inbreng in Europese digitalisering: voorstel van resolutie

De voorbije weken hielden de leden van de commissie verschillende gedachtewisselingen over hoe de Vlaamse Regering de topic digitalisering in haar Europabeleid aanpakt. Ter afronding hiervan dienden leden van de meerderheid een voorstel van resolutie in. Daarin vragen ze de Vlaamse Regering onder meer dat ze de Europese Commissie zou oproepen om Europese onderzoeksprojecten meer te bundelen, een actief beleid te voeren om nieuwe technologie te ondersteunen en bijzondere aandacht te besteden aan de digitale inclusie van ouderen. De leden van de commissie bespraken het voorstel van resolutie, dat bij de stemming erover werd aangenomen.

Video

Verslag

830 (2020-2021) nr. 3
19-A (2020-2021) nr. 2-C

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

14:30 uur

van de Vlaamse Regering
19-A (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal Ondernemen van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
Bespreking en indicatieve stemming
van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
3842 (2020-2021)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.