Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

In eerste lezing aangenomen

Eenvoudige verklaring

Als een parlementslid of de regering vraagt dat de bespreking van een decreet helemaal wordt overgedaan, heet dat "een tweede lezing vragen". De tekst die dan wordt gebruikt bij de tweede lezing, is de tekst van het decreet, met alle voorgestelde wijzigingen (amendementen) erin verwerkt. Die tekst heet "In eerste lezing aangenomen artikelen".

Terug naar overzicht
Scroll to top