Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Amendement

Eenvoudige verklaring

Een amendement is een voorstel om een tekst te wijzigen. Die tekst kan een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie zijn.

Uitgebreide verklaring

Een amendement is een voorstel om een tekst te wijzigen. Die tekst kan een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie zijn.

Zowel de Vlaamse volksvertegenwoordigers als de Vlaamse Regering kunnen amendementen indienen. Dat kan tijdens de bespreking in de commissie maar ook in de plenaire vergadering. Nog tijdens dezelfde vergadering wordt er over de amendementen gestemd.

Wanneer de commissievergadering amendementen aanneemt, dan zorgt de commissie voor een aangepaste tekst. Wanneer de plenaire vergadering die tekst behandelt, kan ze die nog eens aanpassen met amendementen.

Als de plenaire vergadering stemt over een definitieve tekst, bevat die alle aangenomen amendementen, die van de commissie en die van de plenaire vergadering.

Van elk amendement komt in het commissieverslag of in het verslag van de plenaire vergadering of het werd aangenomen of niet.

Terug naar overzicht
Scroll to top