U bent hier

Decreet

Een decreet is een Vlaamse wet.

Hoe komt een decreet tot stand?

1 Het initiatief

Het initiatief voor een decreet kan uitgaan van de Vlaamse volksvertegenwoordigers of de Vlaamse Regering. Het initiatief voor een voorstel van decreet gaat uit van een volksvertegenwoordiger; het initiatief voor een ontwerp van decreet gaat uit van de Vlaamse Regering.

2 Bespreking in de commissie

De commissie van het Vlaams Parlement die bevoegd is voor de materie waarover het decreet gaat, behandelt het voorstel of ontwerp. Ze informeert zich via hoorzittingen en gedachtewisselingen. De commissie kan de tekst van het ontwerp of voorstel amenderen, en beslist via stemmingen of het wordt aangenomen. Over een aangenomen voorstel of ontwerp kan een volksvertegenwoordiger een reflectienota indienen.

Uitzondering: bij een spoedbehandeling wordt een ontwerp of voorstel van decreet rechtstreeks in de plenaire vergadering besproken.

3 Bespreking in de plenaire vergadering