Terug naar overzicht

Decreet

Korte verklaring

Een decreet is een Vlaamse wet.

Uitgebreide verklaring

Een decreet is een Vlaamse wet.

Hoe komt een decreet tot stand?

1. Het initiatief

Een Vlaamse volksvertegenwoordiger kan het initiatief nemen voor een decreet. Dat noemen we een voorstel van decreet. Ook de Vlaamse Regering kan een decreet indienen. Dat noemen we een ontwerp van decreet.

2. Bespreking in de commissie

De commissie van het Vlaams Parlement die bevoegd is voor het onderwerp waarover het decreet gaat, behandelt het voorstel of ontwerp. Ze informeert zich via hoorzittingen en gedachtewisselingen. De commissie kan de tekst van het voorstel of ontwerp amenderen (aanpassen). Ze stemt over het voorstel of ontwerp. Over een aangenomen voorstel of ontwerp kan een volksvertegenwoordiger een reflectienota indienen.

Uitzondering: bij een spoedbehandeling wordt een ontwerp of voorstel van decreet rechtstreeks in de plenaire vergadering besproken.

3. Bespreking in de plenaire vergadering

De plenaire vergadering bespreekt voorstellen of ontwerpen van decreet die zijn aangenomen door de commissie. Het commissieverslag en de eventuele reflectienota’s vormen de basis van de bespreking in plenaire vergadering. De volksvertegenwoordigers kunnen via amendementen wijzigingen voorstellen aan de tekst van de commissie. 

Heeft de commissie het voorstel of ontwerp verworpen? Dan kan de indiener vragen om het toch te behandelen in de plenaire vergadering. 

In de loop van de procedure kan men het advies vragen van de Raad van State of van een ander adviesorgaan. Dat moet gebeuren voor de stemming over het geheel in de plenaire vergadering. De plenaire vergadering beëindigt de bespreking met een stemming over het voorstel of ontwerp van decreet.

4. Bekrachtiging door de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering moet de aangenomen voorstellen of ontwerpen van decreet, bekrachtigen en afkondigen. Daarna zijn het decreten. De decreten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Meer voorbeelden? Raadpleeg alle bekrachtigde en gepubliceerde decreten van het Vlaams Parlement

Terug naar overzicht
Scroll to top