Search in Vlaams Parlement

Fietsbeleid

fietspad

Mede dankzij het succes van de elektrische fiets en fietsdeelsystemen, vullen steeds meer fietsers de Vlaamse wegen: voor woon-werkverkeer,  ontspanning, winkelen enzovoort. Helaas is er ook een stijging van het aantal fietsongevallen. Er is dus nood aan meer, veilige en goed onderhouden fietspaden en een aangepast fietsbeleid in Vlaanderen. Dit fietsbeleid staat op de agenda van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Lees en herbekijk

 • Bespreking van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 en van de beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2017-2018

  Lees het verslag van de bespreking

 • Gedachtewisseling  over het ‘Verslag van het Rekenhof over fietspaden in Vlaanderen. Realisatie en resultaten van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk’

  Gedachtewisseling over het AWV-rapport 'Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen. Meetjaar 2015'

  Gedachtewisseling over de opvolging van het Vlaams Fietsbeleidsplan

  Lees het verslag en herbekijk de gedachtewisselingen 

 • Vraag om uitleg over fietsongevallen bij woon-werkverkeer van Orry Van de Wauwer aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het op grote schaal uitbouwen van fietsdeelsystemen als vorm van openbaar vervoer

  Lees het verslag en herbekijk de hoorzitting 

 • Vraag om uitleg over het historisch lage aantal verkeersdoden, zij het dat het aantal fietsdoden blijft stijgen van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
  Vraag om uitleg over het toenemend aantal fietsslachtoffers in Vlaanderen van Björn Rzoska aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

Scroll to top