U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Fietsen in Vlaanderen

De Vlaamse overheid bouwt een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) uit: een netwerk van verbindingen voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer en woon-winkelverkeer, voornamelijk voor afstanden van 5 tot 10 kilometer en complementair aan het recreatief fietsroutenetwerk. Het Rekenhof stelde een audit op om na te gaan welke inspanningen de Vlaamse overheid heeft geleverd en welke resultaten zij boekte. In het voorjaar 2016 stelde minister Ben Weyts ook zijn Fietsbeleidsplan voor, waarbij hij wil inzetten op de fiets als alternatief voor het woon-werkverkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde in dit verband een rapport op over de staat en de inrichting van de fietspaden. De leden van de commissie bespreken de audit van het Rekenhof, het verslag van AWV en de stand van zaken van het Fietsbeleidsplan, respectievelijk met vertegenwoordigers van het Rekenhof, van AWV en van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, en telkens samen met minister Ben Weyts.

Video

Verslag

37 (2017-2018) nr. 2
22 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en Tom Roelants (administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer)
1487 (2017-2018) nr. 1
23 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
1488 (2017-2018) nr. 1
1278 (2017-2018) nr. 2
1278 (2017-2018) nr. 3
Bijlage: Presentatie van Dirk de Kort (pdf)

Agenda

van het Rekenhof
37 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking met: - een vertegenwoordiging van het Rekenhof - Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
22 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en Tom Roelants (administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer)
Verslaggever
23 (2017-2018)
Externe sprekers
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn) en Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
Verslaggever
van Dirk de Kort, Karin Brouwers, Martine Fournier, Orry Van de Wauwer, An Christiaens en Jenne De Potter
1278 (2017-2018) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.