Search in Vlaams Parlement

De impact van de coronacrisis op het buitenlands beleid, Europese instellingen en internationaal ondernemen

Europees Parlement

Vanaf februari 2020 verscheen de eerste vraag over corona en de bescherming van de buitenlandse vertegenwoordigers in de commissie. In maart ging het land in lockdown en na de paasvakantie hervatte de commissie haar werkzaamheden via videoconferenties. Ze kwam bijeen om zich te buigen over de impact van corona op het buitenlandse beleid, de rol van de Europese instellingen en het internationaal ondernemen. Dat gebeurde hoofdzakelijk via gedachtewisselingen met de minister-president die plaatsvonden op basis van vooraf ingediende vragen aan de minister.

Daarnaast debriefte de algemeen vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie, via het verslagmoment van de Europese raden, welke maatregelen Europa nam om de crisis te beheersen en welke ondersteuning ze aan de lidstaten bood.

Naast de debriefingen en de gedachtewisselingen stelden de leden nog vragen om uitleg over specifieke items.

Corona verstoorde ook de onderhandelingen over de brexit. De tweede onderhandelingsronde moest worden uitgesteld omdat de hoofdonderhandelaars in quarantaine verbleven. Ook kon het Britse onderhandelingsteam niet op volle krachten werken omdat het gedeeltelijk werd ingezet in de coronacrisis en de onderhandelingen niet fysiek verliepen, maar via videoconferentie. Al deze elementen leidden tot de nodige vertragingen en een stroeve onderhandelingsdynamiek op Europees niveau.

 

Herbekijk en lees

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de veiligheidsmaatregelen voor Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus van 4 februari 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Actualiteitsdebat over onder andere het Europese Noodfonds van 18 maart 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Lees het verslag

Bekijk de bespreking (volledige vergadering)

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de invoering van een Beneluxreisbubbel van 26 mei 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vragen om uitleg aan minister-president Jan Jambon van 26 mei 2020 over het Europese herstelfonds en het Europese herstelplan voor de coronacrisis

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslagmoment van de Europese Raden over de periode februari – mei 2020 van 26 mei 2020

Lees het verslag

Bekijk de bespreking (volledige vergadering)

 • Actuele vragen aan minister-president Jan Jambon (beantwoord door minister Ben Weyts) van 3 juni 2020

over de plannen van de Europese Commissie voor een Europees herstelfonds

over het voorgestelde herstelfonds van de Europese Commissie

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de Vlaamse bijdrage aan het Central Emergency Response Fund van 9 juni 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president  Jan Jambon over het steunpakket voor de Vlaamse export van 23 juni 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Verslagmoment van de Europese raad van 19 juni 2020

Lees het verslag

Bekijk de bespreking (volledige vergadering)

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de verstandhouding tussen de Vlaamse en Nederlandse regering tijdens de coronacrisis van 23 juni 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 • Vraag om uitleg aan minister-president Jan Jambon over de schenking van medisch materiaal aan China tijdens de coronacrisis van 7 juli 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

Scroll to top