In het Vlaams Parlement is het altijd druk, druk, druk. Zeker op woensdag, want dan komen de volksvertegenwoordigers en de Vlaamse Regering meestal samen voor de plenaire vergadering. Dat is de vergadering waar alle 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers deel van uitmaken. Het decor is de befaamde Koepelzaal. Maar hoe verloopt zo’n vergadering?

Inspelen op de actualiteit

Bovenaan op de agenda staan de actuele vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Die gaan – jawel – over belangrijke actuele thema’s. Tot de ochtend vóór de plenaire vergadering kunnen volksvertegenwoordigers hun vragen indienen. Tijdens de vergadering vuren de vraagstellers vanaf het spreekgestoelte vooraan in de Koepelzaal hun vragen af op de bevoegde ministers.

Zijn er veel actuele vragen over hetzelfde onderwerp? Of is er een actueel onderwerp waarvan de fracties vinden dat het bijzondere aandacht verdient? Dan kan het parlement een actualiteitsdebat houden. Zo kunnen alle volksvertegenwoordigers en ministers er hun zegje over doen.

’t Is beslist!

Na de actuele vragen of het actualiteitsdebat komen de ontwerpen en voorstellen van decreet en de voorstellen van resolutie aan de beurt (hier ontdek je wat een ontwerp en een voorstel van decreet en een voorstel van resolutie is). Die zijn meestal al een eerste keer behandeld in de bevoegde commissie. Tijdens de plenaire vergadering debatteren alle volksvertegenwoordigers en de bevoegde ministers erover. Wie het niet helemaal over de tekst eens is, kan een amendement indienen: dat is een voorstel om de besproken tekst te wijzigen.

Daarna volgt de stemming. Volksvertegenwoordigers kunnen voor of tegen een ontwerp of voorstel stemmen, of ze kunnen zich onthouden. Op het einde van de stemming weten we welke ontwerpen of voorstellen van decreet de Vlaamse Regering moet uitvoeren. En, als het om een voorstel van resolutie gaat, met welke aanbevelingen de Vlaamse Regering aan de slag moet.

Ook over moties wordt er in de plenaire vergadering gestemd. Wat zijn moties precies? Er zijn twee soorten moties: ofwel bevatten ze aanbevelingen aan de Vlaamse Regering, ofwel regelen ze procedures. In elk geval moet het parlement er ook over stemmen.

Traag? Nee hoor!

Volksvertegenwoordigers die een dringend voorstel van decreet of resolutie of een dringende motie op de agenda van de plenaire vergadering willen zetten, kunnen een spoedbehandeling aanvragen. Daar wordt dan in de plenaire vergadering meteen over gestemd. Stemt de plenaire vergadering ...

Samengevat

Wanneer?
In principe elke woensdagmiddag

Wat?
Voltallige vergadering van het Vlaams Parlement, waarin alle 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers in debat gaan met de ministers van de Vlaamse Regering, en waarin ze ontwerpen en voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie en moties bespreken, en er – tot slot – over stemmen.

Volg jij aSTEMblieft al?

Op het Instagramkanaal 'aSTEMblieft' ontdekken jongeren op een toffe en toegankelijke manier hoe de Vlaamse democratie werkt. Dat is belangrijk, want heel wat politieke beslissingen hebben een impact op het leven van jongeren. Hoe komen die beslissingen tot stand? En wat moet je weten vooraleer je een eerste keer gaat stemmen? Volg 'aSTEMblieft' en kom het allemaal te weten!

Lees verder

Bekijk alle berichten
Scroll to top