In een federale staat zoals België heeft elke deelstaat zijn eigen parlement en zijn eigen regering. Dat geldt dus ook voor de Vlaamse deelstaat. Maar wat doet het Vlaams Parlement eigenlijk? Heel wat, zo blijkt!

Ieder zijn taak

Belangrijk om te weten is dat een parlement niet zomaar alle macht in handen heeft. In België hanteren we immers de ‘scheiding der machten’. Hoezo? Wel ja, je moet dat zo zien: iemand maakt de wetten, iemand voert die wetten uit en iemand ziet erop toe dat die wetten netjes volgens de regels worden gemaakt en uitgevoerd, én in de praktijk ook worden toegepast. Zo krijg je dan een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechterlijke macht. In een notendop: het parlement, de regering en de rechters. Ze vervullen elk hun eigen taken, maar samenwerken moeten ze wel. Kijk maar …

De wisselwerking tussen het parlement en de regering

Het Vlaams Parlement doet heel wat, maar het heeft drie hoofdtaken:

  1. Vlaamse wetten, die we ‘decreten’ noemen, aannemen
  2. de ministers van de Vlaamse Regering verkiezen en erop toezien dat ze hun taken goed uitvoeren
  3. de begroting goedkeuren

1. De wil die wet wordt

Decreten aannemen? Ja, maar waar komen die dan wel vandaan? Op onze #Zozitdat-pagina ‘Een ontwerp of voorstel van decreet, wat is het verschil?’ lees je er alles over.

Het Vlaams Parlement buigt zich over alle voorstellen en ontwerpen van decreet, en past ze eventueel nog aan. Als een meerderheid van de leden dan ziet dat het goed is, geeft het zijn zegen. Ziezo, nieuw decreet goedgekeurd.

2. Ministers aan de slag

Kan je zomaar minister worden als je daar even zin in hebt? Nee hoor, je wordt pas minister als een meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers je voordraagt en het Vlaams Parlement je verkiest. En als je eenmaal minister bent, gaat het Vlaams Parlement ook na of je je toegewezen taken goed uitvoert. Want ministers hebben best een zware opdracht. De Vlaamse wetten die het parlement goedkeurt, moeten immers ook uitgevoerd worden, want anders blijven ze dode letter. En dat mag de minister dus doen. Op een correcte manier, want anders wordt hij door het Vlaams Parlement stevig aan de tand gevoeld.

3. ‘Money makes the world go round’

Wetten maken en uitvoeren – kortom, een deelstaat besturen – daar zijn behoorlijk wat centen voor nodig: voor niets gaat de zon op. Een minister kan pas aan de slag met het uitvoeren van wetten als hij daar ook genoeg geld voor krijgt. En dat geld komt van ons allemaal. Want burgers betalen belastingen en die centen worden gebruikt om onderwijs te organiseren, bussen te doen rijden, de natuur te beschermen enzovoort. Kortom, om beleid te voeren. Je belastingcenten komen dus op de een of andere manier naar jou terug.

Hoe die centen verdeeld worden, wordt vastgelegd in een begroting. Het is de taak van het Vlaams Parlement om jaarlijks die begroting goed te keuren en er zo voor te zorgen dat iedere minister zijn deel krijgt om beleid te maken.

Wil je meer weten over de begroting? Op onze #Zozitdat-pagina ‘De begroting, hoe zit dat?’ leer je er meer over.

Het reglement als fundament

Je ziet het, er gebeurt heel wat in het Vlaams Parlement. Om dat allemaal in goede banen te leiden is er een goede leidraad: het Reglement van het Vlaams Parlement. Dat is een belangrijke houvast: als het ware de bijbel van de volksvertegenwoordigers. Het zorgt ervoor dat het Vlaams Parlement zijn drie belangrijkste taken correct uitvoert.

Strak geregeld allemaal, vind je niet?

Volg jij aSTEMblieft al?

Op het Instagramkanaal 'aSTEMblieft' ontdekken jongeren op een toffe en toegankelijke manier hoe de Vlaamse democratie werkt. Dat is belangrijk, want heel wat politieke beslissingen hebben een impact op het leven van jongeren. Hoe komen die beslissingen tot stand? En wat moet je weten vooraleer je een eerste keer gaat stemmen? Volg 'aSTEMblieft' en kom het allemaal te weten!

Lees verder

Bekijk alle berichten
Scroll to top