U bent hier

In de kijker

Werkbaar werk

Uit de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen blijkt dat minder dan de helft van de Vlaamse werknemers hun werk werkbaar vinden. In veel sectoren is de werkstress ernstig toegenomen, wat het risico op burn-out vergroot. De vorige Vlaamse Regering keurde in juni 2018, op voorstel van de sociale partners, het actieplan werkbaar werk goed met daarin verschillende actiepunten. Hoe wil minister Hilde Crevits dit actieplan uitvoeren en evalueren? Welke andere maatregelen wil ze nemen? Pleegt ze overleg met de ministers van Onderwijs en van Welzijn?

Video

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.