U bent hier

In de kijker

Wijzigingen cultuursector: ontwerp van decreet

De voorbije jaren liep er in de cultuursector een zogenaamde bovenbouwoefening, om te komen tot een meer eenduidige en afgestemde taakstelling van de bovenbouw, waar ook de steunpunten Kunstenpunt, FARO en Socius toe behoren. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering hierover een aantal aangelegenheden in regelgeving omzetten, zoals het openbaar maken van alle beheersovereenkomsten in de cultuursector en de gelijkschakeling van de kerntaken van de drie sectorale steunpunten. Het ontwerp van decreet wijzigt een aantal bestaande decreten ook op technisch vlak. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet en stemmen erover.

Video

Verslag

van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
453 (2018-2019)
van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
710 (2018-2019)
1817 (2018-2019) nr. 4
Presentatie minister Gatz (pdf)
1647 (2017-2018) nr. 2
1646 (2017-2018) nr. 3
1827 (2018-2019) nr. 2

Agenda

van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
453 (2018-2019)
van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
710 (2018-2019)

14:30 uur

van de Vlaamse Regering
1817 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Imade Annouri, Elke Van den Brandt en Bart Caron
1647 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.