U bent hier

Video

Verslag

van Elisabeth Meuleman aan minister Joke Schauvliege en minister Hilde Crevits
1507 (2017-2018)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege
1525 (2017-2018)
van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege
1527 (2017-2018)
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege
1557 (2017-2018)
1579 (2017-2018) nr. 2
1558 (2017-2018) nr. 2
1547 (2017-2018) nr. 2
1557 (2017-2018) nr. 2

Agenda

Vraag om uitleg over de luchtkwaliteit in scholen en schoolomgevingen
Vraag om uitleg over het onderzoek van Greenpeace naar de luchtkwaliteit in scholen
van Elisabeth Meuleman aan minister Joke Schauvliege en minister Hilde Crevits
1507 (2017-2018)
Vraag om uitleg over de Greenpeacestudie over scholen en vuile lucht
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege
1525 (2017-2018)
Vraag om uitleg over de luchtkwaliteit in scholen
van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege
1527 (2017-2018)
Vraag om uitleg over de zorgwekkend slechte luchtkwaliteit in scholen
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege
1557 (2017-2018)
Vraag om uitleg over de luchtkwaliteit in de omgeving van scholen
Vraag om uitleg over de studie van de Koning Boudewijnstichting met betrekking tot de waterarmoede in Vlaanderen
Vraag om uitleg over het onderzoek naar de waterkwaliteit in onze bossen
van Grete Remen aan minister Joke Schauvliege
1931 (2017-2018)
Vraag om uitleg over een circulaire mode-industrie
Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2018 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van de Stichting Zoniënwoud
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020
Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.