U bent hier

In de kijker

Misbruik persoonlijke gegevens door sociale media

Onlangs kwam aan het licht dat persoonlijke gegevens van Facebookgebruikers en hun contacten zonder hun toestemming zijn gebruikt in onder andere politieke campagnes. In februari veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg Facebook ook voor inbreuken op het vlak van datavergaring. Minister Sven Gatz kreeg bij een werkbezoek aan de kantoren van Facebook uitleg over hoe het bedrijf in de toekomst wil omgaan met data. Wat zijn de gevolgen van het arrest voor de relatie van de overheid met Facebook? Zal Facebook verder een sturende rol opnemen? Wil de minister maatregelen nemen om gegevens van burgers beter te beschermen?

Video

Verslag

Vraag om uitleg van Tine Soens aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het onderzoek van KeKi naar het versterken van kinderrechteneducatie in het jeugdwerk
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
1431 (2017-2018)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.