U bent hier

Video

Verslag


Agenda

Vraag om uitleg over de integrale waterfactuur en het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 'Statistieken toepassing algemeen waterverkoopreglement 2016'
Vraag om uitleg over de interpretatie, door de minister, van de diverse parameters naar aanleiding van de publicatie van de statistieken 'toepassing verkoop algemeen waterreglement'
Vraag om uitleg over het monitoren van en investeren in groenaanleg
Vraag om uitleg over de verontreiniging van grondwater met meststoffen
Vraag om uitleg over de aanwezigheid van schadelijke stoffen in rivieren en kanalen
van Mercedes Van Volcem aan minister Joke Schauvliege
2706 (2016-2017)
Vraag om uitleg over het ruimtegebruik in Vlaanderen
Vraag om uitleg over de interpretatie van de omzendbrief over de principes van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voor vergunningsverleners
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
2711 (2016-2017)
Vraag om uitleg over de omzendbrief Ruimtelijke Transitie
Vraag om uitleg over de reikwijdte van de nieuwe omzendbrief inzake een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid
Vraag om uitleg over het digitaal vrijgeven van de Vlaamse jachtplannen via geopunt.be
Vraag om uitleg over de invloed van vleermuizen bij de inplanting en werking van windmolens

16:00 uur

Vraag om uitleg over mistoestanden bij het slachten van runderen
Vraag om uitleg over de wanpraktijken in slachthuizen
Vraag om uitleg over een nieuw geval van ernstige dierenmishandeling in een slachthuis
Vraag om uitleg over de controles op dierenwelzijn in slachthuizen
Vraag om uitleg over de centrale databank voor katten
Vraag om uitleg over het ontbreken van een centrale databank voor katten
Vraag om uitleg over de verplichte registratie van katten
Vraag om uitleg over nieuwe databanken voor de identificatie en registratie van honden en katten
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.