U bent hier

In de kijker

Nieuwkomersverklaring

Nieuwkomers in België zullen een nieuwkomersverklaring moeten ondertekenen, waarin ze beloven de Europese rechten, plichten en waarden te respecteren, zo besliste de Federale Regering. De Raad van State stelde in zijn advies dat de federale overheid zich op het bevoegdheidsterrein van de deelstaten begeeft en dat ze overleg moet plegen. Heeft de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie hierover al overleg gepleegd met de Vlaamse Regering? Hoe staat minister Liesbeth Homans tegenover deze nieuwkomersverklaring? Hoe past een en ander in het inburgeringstraject voor nieuwkomers? Zal het parlement deze aangelegenheid kunnen bespreken? Hoe zal de handhaving van deze verklaring gebeuren?

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.