U bent hier

In de kijker

Nieuwkomersverklaring

Nieuwkomers in België zullen een nieuwkomersverklaring moeten ondertekenen, waarin ze beloven de Europese rechten, plichten en waarden te respecteren, zo besliste de Federale Regering. De Raad van State stelde in zijn advies dat de federale overheid zich op het bevoegdheidsterrein van de deelstaten begeeft en dat ze overleg moet plegen. Heeft de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie hierover al overleg gepleegd met de Vlaamse Regering? Hoe staat minister Liesbeth Homans tegenover deze nieuwkomersverklaring? Hoe past een en ander in het inburgeringstraject voor nieuwkomers? Zal het parlement deze aangelegenheid kunnen bespreken? Hoe zal de handhaving van deze verklaring gebeuren?

Agenda

15 (2015-2016)
Verslaggever
Peter Wouters
Voortzetting van de bespreking en eventueel conclusie
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.