U bent hier

In de kijker

Leeftijdsgrens sociale media: 13 jaar of 16 jaar?

Het Europees Parlement legt voor de toekomst een leeftijdsgrens van 16 jaar op voor jongeren om deel te nemen aan sociale media. De Europese lidstaten kunnen hier wel van afwijken en de leeftijdsgrens verlagen naar 13 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat is voorstander om de leeftijdsgrens op 13 jaar te houden en is vragende partij voor meer mediawijsheid, zowel bij jongeren als bij ouders. Minister Sven Gatz stelde in de media hiermee akkoord te gaan, en hij zou hiervoor ook overleg plegen de federale staatssecretaris bevoegd voor het privacybeleid. Heeft dat overleg reeds plaatsgevonden? Zal de leeftijdsgrens van 13 jaar behouden blijven? Hoe wil de minister komen tot meer mediawijsheid?

Video

Verslag

743 (2015-2016) nr. 2
743 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van Bart Caron aan minister Sven Gatz
2082 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 89) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz
2003 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van Jos De Meyer aan minister Sven Gatz
2032 (2015-2016)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.