U bent hier

In de kijker

Leeftijdsgrens sociale media: 13 jaar of 16 jaar?

Het Europees Parlement legt voor de toekomst een leeftijdsgrens van 16 jaar op voor jongeren om deel te nemen aan sociale media. De Europese lidstaten kunnen hier wel van afwijken en de leeftijdsgrens verlagen naar 13 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat is voorstander om de leeftijdsgrens op 13 jaar te houden en is vragende partij voor meer mediawijsheid, zowel bij jongeren als bij ouders. Minister Sven Gatz stelde in de media hiermee akkoord te gaan, en hij zou hiervoor ook overleg plegen de federale staatssecretaris bevoegd voor het privacybeleid. Heeft dat overleg reeds plaatsgevonden? Zal de leeftijdsgrens van 13 jaar behouden blijven? Hoe wil de minister komen tot meer mediawijsheid?

Video

Verslag

764 (2015-2016) nr. 7
764 (2015-2016) nr. 13
19 (2015-2016) nr. 4-D
743 (2015-2016) nr. 2
743 (2015-2016) nr. 3

Agenda

van Bart Caron aan minister Sven Gatz
2082 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Yamila Idrissi, Karim Van Overmeire, Jan Bertels, Bruno Tobback, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen, Ward Kennes en Els Robeyns
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 3. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 53 en p. 123) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 65) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 89) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz
2003 (2015-2016)
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van Jos De Meyer aan minister Sven Gatz
2032 (2015-2016)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.