U bent hier

In de kijker

Warmtenetten: nood aan regelgevend kader

In een systeem van collectieve warmtevoorziening wordt centraal geproduceerde warmte verdeeld over verschillende warmteafnemers. Die warmtenetten kunnen bijdragen tot de doelstelling om tegen 2020 de energie-efficiëntie met 20 procent te verbeteren. Er zijn echter nog een aantal drempels voor deze warmtenetten, zoals de EPB-berekeningsmethode (energieprestatie en binnenklimaat), en er is nood aan een regelgevend kader. Hoe wil minister Annemie Turtelboom de drempels wegwerken? Welke rol voorziet ze hierin voor de distributienetbeheerders? Zal de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) de tarieven controleren?

Video

Verslag

van Robrecht Bothuyne aan minister Annemie Turtelboom
1425 (2015-2016)
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom
1458 (2015-2016)
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom
1488 (2015-2016)

Agenda

van Robrecht Bothuyne aan minister Annemie Turtelboom
1425 (2015-2016)
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom
1458 (2015-2016)
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom
1488 (2015-2016)
8 (2015-2016)
Verslaggever
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.