U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) goed. Het kwam tot stand in samenspraak met organisaties die armoede bestrijden. Met dit plan wil de Vlaamse Regering mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en wil ze ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden. Elke Vlaamse minister moet binnen zijn of haar beleidsdomein vorm geven aan het VAPA. Minister Jo Vandeurzen licht toe wat zijn aandachtspunten binnen het VAPA zijn, daarna volgt een bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
645 (2015-2016)
van Cindy Franssen aan minister Jo Vandeurzen
810 (2015-2016)
423 (2014-2015) nr. 4

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
645 (2015-2016)
van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
814 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
746 (2015-2016)
van Cindy Franssen aan minister Jo Vandeurzen
810 (2015-2016)
423 (2014-2015) nr. 1
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Toelichting door de minister en bespreking

Aanwezigheden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.