U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) goed. Het kwam tot stand in samenspraak met organisaties die armoede bestrijden. Met dit plan wil de Vlaamse Regering mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en wil ze ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden. Elke Vlaamse minister moet binnen zijn of haar beleidsdomein vorm geven aan het VAPA. Minister Jo Vandeurzen licht toe wat zijn aandachtspunten binnen het VAPA zijn, daarna volgt een bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
645 (2015-2016)
van Cindy Franssen aan minister Jo Vandeurzen
810 (2015-2016)
423 (2014-2015) nr. 4

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
645 (2015-2016)
van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
814 (2015-2016)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
746 (2015-2016)
van Cindy Franssen aan minister Jo Vandeurzen
810 (2015-2016)
423 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester, Caroline Gennez, Tine van der Vloet, Bart Van Malderen, Elke Van den Brandt, Katrien Schryvers, Nadia Sminate, Yamila Idrissi, Marius Meremans, Karl Vanlouwe en Sonja Claes
Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Toelichting door de minister en bespreking

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.