U bent hier

Video

Verslag

423 (2014-2015) nr. 4

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

Vraag om uitleg over problemen in het kader van de interlandelijke adoptie
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
683 (2015-2016)
Vraag om uitleg over meerdere adopties in eenzelfde gezin
Vraag om uitleg over de aanhoudende problemen bij interlandelijke adoptie
Vraag om uitleg over interlandelijke adoptiekanalen in de Verenigde Staten
Vraag om uitleg over interlandelijke adoptie in 2015 en de problemen met betrekking tot de adoptiekanalen in Oeganda en Ethiopië
Vraag om uitleg over de herverdeling van de leden van de DKV Zorgkas vzw
Vraag om uitleg over het publicatieverbod voor jongeren in de bijzondere jeugdbijstand
Vraag om uitleg over de stichting To Walk Again en de uitbouw van een postrevalidatiecentrum
Vraag om uitleg over de feitelijke invoering van de persoonsvolgende financiering
Vraag om uitleg over de toekomst van de diensten thuisbegeleiding in de transitie naar de persoonsvolgende financiering
van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
814 (2015-2016)
Vraag om uitleg over thuisbegeleiding
Vraag om uitleg over de onzekerheid van de verpleegkundigen inzake de beroepstitels en bijzondere bekwaamheden
Vraag om uitleg over de aantrekkingskracht van het beroep van verpleegkundige
Vraag om uitleg over het groeipad in de kinderopvang
Vraag om uitleg over de prefinanciering van kinderopvang door de stad Antwerpen
Vraag om uitleg over de aanrekening van de dagprijs in centra voor kortverblijf
Vraag om uitleg over videoconferenties in instellingen voor bijzondere jeugdzorg
Vraag om uitleg over de inzet van preventieve woonbegeleiding in het terugdringen van het stijgend aantal uithuiszettingen
Vraag om uitleg over een interview in het weekblad Knack met de administrateur-generaal van het agentschap Jongerenwelzijn
Vraag om uitleg over de milieueffecten van het verkeer op de gezondheid
Nota van de Vlaamse Regering Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.