U bent hier

In de kijker

Projecten Wonen-Welzijn: evaluatie

Bij de projecten Wonen-Welzijn staat de samenwerking tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector centraal: mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen, krijgen gepaste begeleiding. De leden van de commissie wisselen met minister Liesbeth Homans over de evaluatie van de lopende projecten.

Video

Verslag

van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
685 (2015-2016)
van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
796 (2015-2016)
van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
654 (2015-2016)
34 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Nina Van Acker (agentschap Wonen-Vlaanderen)
631 (2015-2016) nr. 1

Agenda

34 (2015-2016)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding) en Nina Van Acker (agentschap Wonen-Vlaanderen)
Verslaggever

De leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen

van Valerie Taeldeman aan minister Liesbeth Homans
654 (2015-2016)
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
685 (2015-2016)
van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
796 (2015-2016)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.