U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 14.01u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

De heer Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, collega’s, ik zou bij motie van orde het woord willen vragen omdat ik zeer graag opheldering wil over een kwestie die werd aangesneden tijdens de actuele vragen, met name de wijze waarop de federale minister van Financiën de Vlaamse Regering heeft ingelicht over de herraming van de federale dotatie. Minister Annemie Turtelboom heeft daarover verklaard dat ze die informatie via een persbericht heeft moeten vernemen.

Naar aanleiding hiervan zijn hier met luide stemmen niet bepaald lichtzinnige woorden gevallen. Er is gesproken over een gebrek aan respect van minister Van Overtveldt ten aanzien van het Vlaams Parlement. Dit is onaanvaardbaar genoemd.

Ondertussen heeft minister Van Overtveldt langs allerlei mediakanalen meegedeeld dat “het antwoord van minister Turtelboom klinkklare onzin is”. Eigenlijk heeft hij op een nog behoorlijk vriendelijke wijze gezegd dat minister Turtelboom heeft gelogen.

Ik vind respect voor het Vlaams Parlement bijzonder belangrijk. Ik vind dat we, als een zichzelf respecterende parlementaire instelling, zo snel mogelijk opheldering hierover moeten krijgen. Ik stel dan ook voor minister Turtelboom te vragen naar hier te komen en ons tekst en uitleg te geven over de wijze waarop ze al dan niet is geïnformeerd. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Dames en heren, de heer Vandenbroucke heeft me, voor alle duidelijkheid, daarnet al aangesproken. Ik heb contact opgenomen met minister Van Overtveldt. Ik heb de feiten opgevraagd. Daar beperk ik me toe. Ik heb de minister en vervolgens zijn woordvoerder aan de lijn gehad. De woordvoerder heeft me vervolgens de mail overgemaakt die de heer De Neef aan verschillende mensen heeft gestuurd. In die mail staat dat die mededeling gisteren, dinsdag 7 juli 2015, om 15.33 uur ook naar de kabinetten is verstuurd. (Opmerkingen)

De vraag is of we de minister al dan niet vorderen. Ik zal even het reglement in overweging nemen. Artikel 46 stelt het volgende: “De plenaire vergadering kan bij volstrekte meerderheid van stemmen de aanwezigheid van de leden van de regering vorderen als een volksvertegenwoordiger dat voorstelt.” Dat staat in het reglement.

De heer Somers heeft het woord.

De heer Bart Somers (Open Vld)

Voorzitter, ik stel voor dat debat in aanwezigheid van de minister te voeren.

De voorzitter

Dat betekent dat we met de stemmingen kunnen beginnen. Ik zal minister Turtelboom ondertussen vragen naar het Vlaams Parlement te komen. (Rumoer)

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, ik wilde gewoon nog even verwijzen naar het verslag, waarin te lezen staat dat minister Turtelboom dit heeft verklaard. Als dit nu door mailverkeer wordt gecontesteerd, is het belangrijk dat het Vlaams Parlement opheldering krijgt.

De voorzitter

Is iedereen het hiermee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.