U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Chris Janssens bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Tom Van Grieken, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D’haeseleer, Anke Van dermeersch en Barbara Bonte houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de invoering van een verbod tot aanstelling van een voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemd tot waarnemend burgemeester.

De heer Van Grieken heeft het woord.

De heer Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Voorzitter, mijn voorstel van decreet of tot wijziging van decreet gaat over de burgemeesterscarrousel die nu al heel lang aansleept in de faciliteitengemeente Linkebeek. We kennen allemaal burgemeester Thiéry, die tot vandaag nog steeds onwettelijk burgemeester speelt. Gisteren heb ik minister van Binnenlands Bestuur Homans hierover in de commissie ondervraagd. Zij geeft toe dat er een groot probleem is, maar dat er in de meerderheid nog steeds geen consensus is.

Toch vraag ik de spoedbehandeling, en wel om drie redenen. Ten eerste omdat minister Homans zelf aangeeft dat er een parlementair initiatief gewenst is. Ten tweede omdat dit de laatste plenaire vergadering is voor het reces en ik vind dat dat circus nu al lang genoeg heeft geduurd. Ten derde omdat ik echt niet meer wil dat de heer Thiéry nog maanden langer ongrondwettelijk op zijn troon blijft zitten.

Beste collega’s, velen onder u, en ik kijk dan vooral naar de N-VA-fractie, zijn dat circus van die burgemeester die onze Taalwet met voeten blijft treden beu. We kunnen nu handelen door een zeer eenvoudige wijziging. Ik reken op uw steun voor de spoedbehandeling van dit voorstel tot wijziging van decreet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van decreet van Tom Van Grieken, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D’haeseleer, Anke Van dermeersch en Barbara Bonte houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de invoering van een verbod tot aanstelling van een voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemd tot waarnemend burgemeester naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.