U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmorgen heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Imade Annouri en Björn Rzoska betreffende de invoering van praktijktesten in het kader van de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

De heer Annouri heeft het woord.

Collega’s, we hebben de hoorzittingen gehad. De studies die keer op keer aantonen dat discriminatie op onze arbeidsmarkt een groot probleem is, zijn er geweest. We hebben dit voorstel van resolutie ingediend en gevraagd om die vandaag met spoed te behandelen, gelet op de agenda en ervan uitgaand dat ook het voorstel van resolutie van de meerderheid zou worden besproken. We vonden het nodig om ons standpunt over de praktijktesten heel duidelijk in kaart te brengen, omdat we geloven dat die praktijktesten in Vlaanderen mogelijk zijn en het vooral een kwestie van politieke wil is. De hoogdringendheid was er dus vooral vanwege de voorliggende agenda, maar die is ondertussen gewijzigd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Imade Annouri en Björn Rzoska betreffende de invoering van praktijktesten in het kader van de strijd tegen van discriminatie op de arbeidsmarkt naar de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.