U bent hier

In de kijker

Maatregelen in kader van armoedebestrijding

In een kranteninterview van afgelopen vrijdag maakte minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans enkele maatregelen in het kader van de armoedebestrijding bekend. Zo worden de 1 euro-maaltijden over heel Vlaanderen uitgebreid, worden voedseloverschotten uit de distributiesector beter verspreid en komen er participatieprojecten voor jongeren. Er kwam onmiddellijk kritiek van enkele armoedeverenigingen en van de oppositie. De plenaire vergadering debatteert woensdag over de aangekondigde maatregelen in de strijd tegen armoede. Volstaan deze maatregelen om de armoede in Vlaanderen structureel aan te pakken?

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat op de agenda staat wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 per fractie.

Deze week vragen over:

  • de holebi- en transgenderproblematiek;
  • de gevolgen van de invoering van een tolheffing voor personenwagens in Duitsland;
  • de bescherming van historisch permanente poldergraslanden.

Download de lijst met de actuele vragen van 13 mei 2015 (pdf)

Wijziging Integratiedecreet

De Huizen van het Nederlands leiden anderstalige volwassenen toe naar de cursussen Nederlands tweede taal (NT2) . Het Vlaams regeerakkoord stelt dat die Huizen van het Nederlands moeten worden ondergebracht bij het Agentschap Integratie & Inburgering. Inburgeraars die binnen de 5 jaar na vestiging in Brussel en Wallonië naar Vlaanderen verhuizen zullen voortaan ook verplicht kunnen worden om een inburgeringstraject te volgen. Een voorstel tot wijziging van het Integratiedecreet ligt in de plenaire vergadering voor ter bespreking en stemming.

Gezondheidsdoelstelling bevolkingsonderzoeken naar kanker

In de strijd tegen kanker is een snelle opsporing van cruciaal belang. Hoe sneller de ziekte wordt gedetecteerd, hoe groter immers de kansen op een succesvolle behandeling. Tegen 2020 moeten de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker van baarmoederhals, borst en dikke darm efficiënt georganiseerd zijn, kosteneffectief en rekening houden met de maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties. Zo moeten deze onderzoeken bijdragen tot een gezondheidswinst voor de hele Vlaamse bevolking. De plenaire vergadering stemt conform de bepalingen van het Preventiedecreet over de gezondheidsdoelstellingen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Gezondheidsdoelstelling 2015-2020 voor bevolkingsonderzoek naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikkedarm
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
346 (2014-2015)

BESPREKINGEN

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 13 mei 2015 gehouden actualiteitsdebat over de aangekondigde maatregelen in het kader van de armoedebestrijding
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.